Νομοθεσίες

Υπουργικές αποφάσεις και εγκρίσεις 88555 / 3293 - Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων
(δείτε / κατεβάστε το pdf)
Νόμος υπ' αριθ. 1568 - Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ και των O.T.A.
(δείτε / κατεβάστε το pdf)
Νόμος υπ’ αριθ. 3850 - Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
(δείτε / κατεβάστε το pdf)
Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθμ. 105 - Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ
(δείτε / κατεβάστε το pdf)
Bιβλίο συντήρησης ελέγχου και συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας
(δείτε / κατεβάστε το pdf)
Διαδικασίες χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας
(δείτε / κατεβάστε το pdf)
Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού
(δείτε / κατεβάστε το pdf)

Δημοσιεύσεις στον Τύπο

Πυρασφάλεια εμπορικών κέντρων και καταστημάτων (8-2-2016)
Δείτε τη δημοσίευση
Πυρασφάλεια των χώρων συνάθροισης κοινού (22-12-2015)
Δείτε τη δημοσίευση
Πυρασφάλεια και πυροπροστασία σε ξενοδοχεία (7-4-2015)
Δείτε τη δημοσίευση
Νέες προδιαγραφές στα μέσα πυροπροστασίας (2-2-2015)
Δείτε τη δημοσίευση
Συγκρότηση ομάδων πυροπροστασίας (8-12-2014)
Δείτε τη δημοσίευση
Μυτιλη-νέα (Οκτώβριος 2012)
Δείτε τη δημοσίευση
Παρουσίαση Ινστιτούτου Πυρασφάλειας (Οκτώβριος 2007)
Δείτε τη δημοσίευση