Σενάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο από την Πυρογνώση.

Σενάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο από την Πυρογνώση.

Το Ινστιτούτο της Πυρογνώσης , επεκτείνοντας τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, πραγματοποίησε επίδειξη σεναρίων για κατασβεση πυρκαγιας σε κλειστό χώρο και διάσωση ατόμου σε κλειστό χώρο με καπνό σε εκπροσώπους του εξωτερικού, με σκοπό την έναρξη συνεργασίας. Το πρώτο σενάριο προέβλεπε ζευγάρι εκπαιδευομένων με τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό του και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή μας να εισέλθει σε κλειστό χώρο με πυρκαγιά σε ηλεκτρικό πίνακα…

Εκπαίδευση ομάδας πυροπροστασίας της γαλοκτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ» από την Πυρογνώση

Εκπαίδευση ομάδας πυροπροστασίας της γαλοκτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ» από την Πυρογνώση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη εκπαίδευση των εργαζομένων της γαλακτοβιομηχανία «ΟΛΥΜΠΟΣ». Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των νέων μελών της Ομάδας Πυροπροστασίας και επανεκπαίδευση στα παλαιότερα μέλη, με σενάρια πυρκαγιών κλειστών χώρων. Πιο συγκεκριμένα,  η υψηλή ευαισθησία της διοίκησης του ομίλου και του συγκεκριμένου εργοστασίου σε θέματα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιάς, εφαρμόζοντας πιστά την σχετική νομοθεσία, είχε ως αποτέλεσμα την διοργάνωση ειδικής εκπαίδευσης αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους.…