Σενάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο από την Πυρογνώση.

Σενάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο από την Πυρογνώση.

Το Ινστιτούτο της Πυρογνώσης , επεκτείνοντας τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, πραγματοποίησε επίδειξη σεναρίων για κατασβεση πυρκαγιας σε κλειστό χώρο και διάσωση ατόμου σε κλειστό χώρο με καπνό σε εκπροσώπους του εξωτερικού, με σκοπό την έναρξη συνεργασίας. Το πρώτο σενάριο προέβλεπε ζευγάρι εκπαιδευομένων με τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό του και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή μας να εισέλθει σε κλειστό χώρο με πυρκαγιά σε ηλεκτρικό πίνακα…