Εκπαίδευση ομάδας πυροπροστασίας της γαλοκτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ» από την Πυρογνώση

Εκπαίδευση ομάδας πυροπροστασίας της γαλοκτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ» από την Πυρογνώση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη εκπαίδευση των εργαζομένων της γαλακτοβιομηχανία «ΟΛΥΜΠΟΣ». Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των νέων μελών της Ομάδας Πυροπροστασίας και επανεκπαίδευση στα παλαιότερα μέλη, με σενάρια πυρκαγιών κλειστών χώρων. Πιο συγκεκριμένα,  η υψηλή ευαισθησία της διοίκησης του ομίλου και του συγκεκριμένου εργοστασίου σε θέματα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιάς, εφαρμόζοντας πιστά την σχετική νομοθεσία, είχε ως αποτέλεσμα την διοργάνωση ειδικής εκπαίδευσης αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους.…