Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εξειδίκευση μας σε θέματα Πυρασφάλειας, Πυροπροστασίας και προστασίας από Φυσικές και Τεχνολογικές καταστροφές, μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, με γνώμονα πάντα της ασφάλεια των εργαζομένων και της επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν:

  • Μελέτες Πυρασφάλειας
  • Κατάρτιση σχεδίων επέμβασης
  • Κατάρτιση σχεδίων εκκένωσης

Οι οποίες παρέχονται και σε επιχειρήσεις:

  • Νέο ιδρυθείσες
  • Υπό αναδιοργάνωση
  • Υπό επέκταση
  • Σε διαδικασία iso, κ.α.

Για την κατάρτιση των σχεδίων, στηριζόμαστε σε σύγχρονες μεθόδους - τεχνικές, με έμφαση στην απλότητα ώστε να κατανοούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.