Το Ινστιτούτο της Πυρογνώσης , επεκτείνοντας τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, πραγματοποίησε επίδειξη σεναρίων για κατασβεση πυρκαγιας σε κλειστό χώρο και διάσωση ατόμου σε κλειστό χώρο με καπνό σε εκπροσώπους του εξωτερικού, με σκοπό την έναρξη συνεργασίας.

Το πρώτο σενάριο προέβλεπε ζευγάρι εκπαιδευομένων με τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό του και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή μας να εισέλθει σε κλειστό χώρο με πυρκαγιά σε ηλεκτρικό πίνακα και να προβεί σε ενέργειες κατάσβεσης. Κατά την διαδικασία διδάχθηκαν τρόποι και μέθοδοι διάνοιξης του πίνακα και κατάσβεσης του. Στην συνέχεια ακολούθησε πυρκαγιά σε ηλεκτρική κουζίνα, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να διδαχθούν πως αντιμετωπίζονται αυτού του είδους οι πυρκαγιές με τη χρήση πυροσβεστήρων.

Πρώτο σενάριο κατασβεση πυρκαγιας

Το δεύτερο σενάριο προέβλεπε, όμοια με το πρώτο, ζευγάρι εκπαιδευομένων με τον ατομικό προστατευτικό του εξοπλισμό, να εισέλθει σε κλειστό χώρο με καπνό και να προβεί σε διάσωση εγκλωβισμένου ατόμου που δεν είχε τις αισθήσεις του μεταφέροντας το σε εξωτερικό και ασφαλή χώρο.

Δεύτερο ζευγάρι για την κατασβεση πυρκαγιας

Τα αποτελέσματα της επίδειξης κρίθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, ενώ στο προσεχές μέλλον θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ανακοινώσεις συνεργασίας.

Ομάδα