Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε Δασεργάτες & Υλοτόμους

Η σημασία των Πρώτων Βοηθειών

Η έγκαιρη αντιμετώπιση ενός περιστατικού «υγείας» με ένα ή περισσότερα θύματα, αρχίζει στον τόπο του συμβάντος. Εκεί γίνεται παροχή Πρώτων Βοηθειών, από διερχόμενα άτομα ή άτομα της ίδιας ομάδας, που συνήθως δεν έχουν καμία σχέση με τον υγειονομικό κλάδο.

Η φύση της εργασίας των επαγγελμάτων της υπαίθρου (υλοτόμος, δασεργάτης κ.α.), εκ των πραγμάτων απαιτεί την έγκαιρη και ορθή αντιμετώπιση του περιστατικού, λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας εργασίας, από σημεία υγειονομικής περίθαλψης (κέντρα υγείας , νοσοκομεία).

Οι συγκεκριμένοι χειρισμοί του τραυματία , από άτομα που έχουν βασικές γνώσεις σε θέματα Α΄βοηθειών, γύρω από πιθανά ατυχήματα λόγω της εργασίας τους , είναι αυτοί που θα δώσουν τα δέκα πρώτα «χρυσά» λεπτά για την διατήρηση της ζωής του τραυματία, από την στιγμή του ατυχήματος έως και την ορθή μεταφορά του προς τις υγειονομικές μονάδες.

Επιπλέον η σωστή εφαρμογή δοκιμασμένων τεχνικών , μπορεί να αποβεί σωτήρια για την ζωή του θύματος, ενώ αντιθέτως η άναρχη και χωρίς βασικές γνώσεις προσφορά βοήθειας μπορεί να αποβεί μοιραία.

Το σεμινάριο πρώτων βοηθειών για υλοτόμους και δασεργάτες παρέχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικό χώρο (ύπαιθρος), χωρίς όμως να αποκλείεται και το οικογενειακό περιβάλλον.

Το σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία STIHL σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Καλαμπάκα, Δράμα, Μέτσοβο, Φλώρινα και το Καρπενήσι.

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε Δασεργάτες & Υλοτόμους

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε Δασεργάτες & Υλοτόμους