Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε στο SLIVEN της Βουλγαρίας και στο BRASOV της Ρουμανίας, εκπαίδευση του προσωπικού των εργοστασίων το οποίο αποτελεί τις ομάδες έκτακτης ανάγκης.

Εκπαιδεύτηκαν σε θέματα Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας καθώς και στην παροχή Πρώτων Βοηθειών . Η εκπαίδευση πλαισιώθηκε και με πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων.

olympus pyrognosi

Η εκπαίδευση Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας εκτός του θεωρητικού τμήματος περιλάμβανε και πρακτική, κατά την οποία έγινε χρήση πυροσβεστήρα σε προσομοιωτή πυρκαγιάς υγρών καυσίμων, χρήση του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου, επίδειξη των εργαλείων των σταθμών εργαλείων και των αναπνευστικών συσκευών καθώς και εικονική εκκένωση της εγκατάστασης.

olympus pyrognosi

Οι Πρώτες Βοήθειες συμπεριλάμβαναν τη διαδικασία ΚΑΡΠΑ σε πρόπλασμα, θέση ανάνηψης καθώς και σταθεροποιήσεις και αιμοστάσεις μα την χρήση των υλικών ενός φαρμακείου. Οι εκπαιδεύσεις υλοποιήθηκαν στην μητρική γλώσσα των εκπαιδευομένων για τη βέλτιστη κατανόηση της θεματολογίας.