Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πυρασφάλειας και πυροπροστασία – επίπεδο ΙΙ στη Μέλισσα-Κίκιζας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πυρασφάλειας και πυροπροστασία – επίπεδο ΙΙ στη Μέλισσα-Κίκιζας

Τον Σεπτέμβριο υλοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας που απαρτίζει την ομάδα πυρασφάλειας.

Εκπαίδευση, αντιμετώπισης πυρκαγιάς στα κεντρικά γραφεία της Fraport Greece

Εκπαίδευση, αντιμετώπισης πυρκαγιάς στα κεντρικά γραφεία της Fraport Greece

Η Fraport Greece πραγματοποίησε στις 19 Οκτωβρίου 2018 εκπαίδευση με τίτλο “Αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους με τη χρήση πυροσβεστήρα” στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού των κεντρικών της γραφείων στην Αθήνα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην έδρα της εταιρίας ΒΕΠΑΛ Α.Ε.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην έδρα της εταιρίας ΒΕΠΑΛ Α.Ε.

Το ινστιτούτο μας σε συνεργασία με την εταιρεία ΒΕΠΑΛ Α.Ε., θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο Α.Ε., διοργάνωσε εκπαιδευτικά προγράμματα Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας στις 14,21,28 Μαΐου και 4 Ιουνίου, στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της πάνω στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην έδρα της εταιρίας “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.”

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην έδρα της εταιρίας “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.”

Στο πλαίσιο της παρουσία του ινστιτούτου μας στον χώρο της ασφάλειας και προστασίας στο εργασιακό περιβάλλον, πραγματοποιήθηκε από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2017 εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην έδρα της εταιρίας “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.” στην περιοχή Σκουριές Χαλκιδικής.