Πυρασφάλεια και πυροπροστασία & πρώτες βοήθειες στην επιχείριση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Πυρασφάλεια και πυροπροστασία & πρώτες βοήθειες στην επιχείριση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε στο SLIVEN της Βουλγαρίας και στο BRASOV της Ρουμανίας, εκπαίδευση του προσωπικού των εργοστασίων το οποίο αποτελεί τις ομάδες έκτακτης ανάγκης.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πυρασφάλειας και πυροπροστασία – επίπεδο ΙΙ στη Μέλισσα-Κίκιζας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πυρασφάλειας και πυροπροστασία – επίπεδο ΙΙ στη Μέλισσα-Κίκιζας

Τον Σεπτέμβριο υλοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας που απαρτίζει την ομάδα πυρασφάλειας.

Εκπαίδευση, αντιμετώπισης πυρκαγιάς στα κεντρικά γραφεία της Fraport Greece

Εκπαίδευση, αντιμετώπισης πυρκαγιάς στα κεντρικά γραφεία της Fraport Greece

Η Fraport Greece πραγματοποίησε στις 19 Οκτωβρίου 2018 εκπαίδευση με τίτλο «Αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους με τη χρήση πυροσβεστήρα» στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού των κεντρικών της γραφείων στην Αθήνα.