Επανεκπαίδευση Εργαζομένων Εταιρίας Όλυμπου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη εκπαίδευση των εργαζομένων της γαλακτοβιομηχανία «ΟΛΥΜΠΟΣ». Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των νέων μελών της Ομάδας Πυροπροστασίας και επανεκπαίδευση στα παλαιότερα μέλη, με σενάρια πυρκαγιών κλειστών χώρων.

Εκπαίδευση Εργαζομένων

Πιο συγκεκριμένα,  η υψηλή ευαισθησία της διοίκησης του ομίλου και του συγκεκριμένου εργοστασίου σε θέματα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιάς, εφαρμόζοντας πιστά την σχετική νομοθεσία, είχε ως αποτέλεσμα την διοργάνωση ειδικής εκπαίδευσης αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους. Η πρωτοποριακή εκπαίδευση πυρασφάλειας – πυροπροστασίας για τα Ελληνικά δεδομένα υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο της Πυρογνώσης  με την χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς κλειστών χώρων.