Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν από την Πυρογνώση κατά την περίοδο του 2019

STIHL
Κανόνες Ασφαλούς Εργασίας Δασεργατών και Πρώτες Βοήθειες
Εκπαίδευση υλοτόμων του Σταυρού Θεσσαλονίκης σε θέματα ασφαλείας στο περιβάλλον εργασίας τους.

BUREAU VERITAS
Εκπαίδευση Αρμοδίων Ατόμων
Υλοποίηση καθιερωμένων εκπαιδεύσεων ανά εξάμηνο.

DS-SMITH
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Κόρινθο, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

ΧΑΛΥΨ ΤΣΙΜΕΝΤΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών
Ολοκλήρωση σειράς επανεκπαιδεύσεων των ομάδων πυροπροστασίας, στην έδρα στον Ασπρόπυργο και στο λατομείο στη Μάνδρα.

J & P ΑΒΑΞ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Εργοταξίων
Υλοποίηση εκπαίδευσης Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις) στην έδρα της επιχείρησης.

STIHL
Κανόνες Ασφαλούς Εργασίας Δασεργατών και Πρώτες Βοήθειες
Εκπαίδευση υλοτόμων των Ψαχνών Ευβοίας σε θέματα ασφαλείας στο περιβάλλον εργασίας τους.

ΝΟΚΙΑ HELLAS
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων – Κλειστών Χώρων
Ολοκλήρωση εκπαιδεύσεων της ομάδας πυροπροστασίας των γραφείων, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

 •  Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
  Εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας της βιομηχανικής εγκατάστασης στην Ξάνθη, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).
 •  Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Έκτακτου Περιστατικού
  Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση.

LE MONDE
Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία Εκπαιδευτήριων – Κλειστών Χώρων
Ολοκλήρωση εκπαιδεύσεων της ομάδας πυροπροστασίας των γραφείων, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck) και Επίπεδο Α’ (Βασικές Γνώσεις).

DS-SMITH
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck). Υλοποίηση άσκησης εκκένωσης.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Διοικητικών Κτηρίων
Σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ομάδες πυροπροστασίας των διοικητικών κτηρίων Αττικής και Θεσσαλονίκης.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων – Τραπεζικών Καταστημάτων
4η σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ομάδες πυροπροστασίας των καταστημάτων της τράπεζας σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος στην έδρα του ομίλου, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

ΤATOI SPORTS CLUB
Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία σε Χώρους Συνάθροισης Κοινού

 • Εκπαίδευση του προσωπικού του αθλητικού κέντρου με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).
 •  Εκπαίδευση επί του Σχεδίου Επέμβασης – Εκκένωσης.

ΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων
Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις) στην έδρα της επιχείρησης.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων & Καταστημάτων
Υλοποίηση σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις).

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων
Υλοποίηση προγράμματος επανεκπαίδευσης (refresh) Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις).

ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Λιμενικών Εγκαταστάσεων – Υποδομών
Παροχή υπηρεσιών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των υπαλλήλων του Δ.Λ.Τ.Ρ. και των εργαζομένων γενικότερα στο λιμάνι Ρεθύμνου, σε θέματα πυρασφάλειας & πυροπροστασίας.

ΤΣΙΜΗΣ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Υλοποίηση σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Λαμία, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

 •  Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
  Εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας των γραφείων της επιχείρησης στις Αφίδνες Αττικής, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).
 •  Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Έκτακτου Περιστατικού
  Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση.

BUREAU VERITAS
Εκπαίδευση Αρμοδίων Ατόμων
Υλοποίηση καθιερωμένων εκπαιδεύσεων ανά εξάμηνο.

LE MONDE
Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία Εκπαιδευτήριων
Σειρά ενημερωτικών προγραμμάτων που αφορά τους πρωτοετείς σπουδαστές.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

 • Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
  Εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των Τρκάλων, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).
 •  Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
  Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις) νέων εργαζομένων.

EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων – Αντισεισμική Προστασία
Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις) και Αντισεισμικής Προστασίας .

AQUA LUXURY SUITES
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Ξενοδοχείων
Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση ομάδας πυροπροστασίας στην Σαντορίνη.

ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας της βιομηχανικής εγκατάστασης στις Αχαρνές, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

ΑΝΟΞΑΛ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών
Υλοποίηση εκπαίδευσης Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις) στην έδρα της επιχείρησης.

ΒΙΟΣΕΡ
Επιθεώρηση – Αυτοψία
Υλοποίηση επιθεώρησης – αυτοψίας των εγκαταστάσεων της επιχείρησης στα Τρίκαλα και εκπόνηση σχετικής μελέτης.

PROTERGIA
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Σταθμών Παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Υλοποίηση εκπαίδευσης Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις) στην έδρα της επιχείρησης σχετικά με σταθμούς παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

MTSC – ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών
Συμβολή στην εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας της βιομηχανικής εγκατάστασης στην Κόρινθο, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).