Η σύγχρονη εποχή, επιβάλλει το προσωπικό των επιχειρήσεων να είναι άρτια εκπαιδευμένο, με επαρκές επίπεδο γνώσεων, για την σωστή και καίρια αντίδραση του σε πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Τα στελέχη μας καθώς και ένα σύνολο από καταρτισμένους, έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές, όλοι εν ενεργεία Αξιωματικοί και εκπαιδευτές του Πυροσβεστικού Σώματος με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, υποστηριζόμενοι από υψηλού επιπέδου διοικητική ομάδα, είναι σε θέση να μεταφέρουν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα την γνώση αυτή.