Εταιρική Ταυτότητα

Είμαστε ένα εξειδικευμένο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον τομέα της Πυρασφάλειας, της Πυροπροστασίας, των Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών καθώς και των Πρώτων Βοηθειών.

Η Φιλοσοφία, το Όραμα Η Στρατηγική

Η Φιλοσοφία, το Όραμα Η Στρατηγική, μας εξασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην εφαρμογή της αντίστοιχης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Βασική επιδίωξη μας, απότελει η παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρησιακών εγκαταστάσεων, καθώς και των ειδικών κατηγοριών επιχειρήσεων.

Δραστηριοποιούμαστε παρέχοντας:

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Eίτε με  τη μορφή  προγραμματισμένων σεμιναρίων Ανοιχτής Συμμετοχής, είτε με τη μορφή Ενδοεπιχειρισιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
 • Οργάνωση & πραγματοποίηση ασκήσεων
  Το Ινστιτούτο μας, στα πλαίσια υποστήριξης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει, οργανώνει και πραγματοποιεί ασκήσεις (σε συνεργασία με τον Αρχηγό της Ομάδας Πυροπροστασίας) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 5 της 14 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 2434/β/12-09-2014).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  Σε θέματα νομοθεσίας, μελετών πυρασφάλειας, συστημάτων πυρόσβεσης, σχεδίων εκκένωσης κ.λ.π..

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πυρασφάλειας είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης του Παραρτήματος <<στα πλαίσια της υπ’ αριθμόν 14/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 2434/12.09.2014 τεύχος Β’)>>  που αφορά της οργάνωση και την εκπαίδευση των ομάδων πυροπροστασίας κάθε εγκατάστασης καθώς και την εκπαίδευση των εργαζομένων κάθε επιχείρησης.

Ακόμη, ακολουθούνται τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (EN) καθώς και οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Σε τι Διαφέρουμε
Η μοναδικότητα μας στον χώρο της εκπαίδευσης οφείλεται στην:

 • Εξειδίκευση
  Η αποκλειστική ενασχόληση μας στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε και συνεχής αναζήτηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων, με σκοπό την αναβάθμιση και την ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών μας, έχει ως αποτέλεσμα την εξειδίκευση μας στον χώρο της εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Προσομείωση
  Διαθέτουμε και κάνουμε χρήση ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή των βαλκανίων) για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη κατανόηση των ενεργειών που διδάσκονται οι εκπαιδευόμενοι.

Ο προσομοιωτής λειτουργεί με υγραέριο,  είναι ακίνδυνος και σύμφωνος με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατασκευής και λειτουργίας. Εγκαθίσταται πολύ εύκολα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους με ελάχιστη απαιτούμενη έκταση 20m2.