Εταιρική Ταυτότητα

Είμαστε ένα εξειδικευμένο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον τομέα της Πυρασφάλειας, της Πυροπροστασίας, των Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών καθώς και των Πρώτων Βοηθειών.

Η Φιλοσοφία, το Όραμα , η Στρατηγική

Έχουν ως στόχο την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, που προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες των πελατών και υλοποιούνται σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή της αντίστοιχης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Δραστηριοποιούμαστε παρέχοντας:

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Είτε με τη μορφή ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων είτε με την μορφή σεμιναρίων Ανοιχτής Συμμετοχής προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εκπαιδευομένων.
 • Οργάνωση & πραγματοποίηση ασκήσεων
  Το Ινστιτούτο μας, στα πλαίσια υποστήριξης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει, οργανώνει και πραγματοποιεί ρεαλιστικές ασκήσεις (σε συνεργασία με τον Αρχηγό της Ομάδας Πυροπροστασίας) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 5 της 14 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 2434/β/12-09-2014), με στόχο την ετοιμότητα και ασφαλή αποτελεσματικότητα των Ομάδων Πυροπροστασίας σε ενδεχόμενο συμβάν, καθώς και την εξοικείωση τους με τα μέσα και τα σχέδια πυρόσβεσης της επιχείρησης .
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα νομοθεσίας πυρασφάλειας.

Σε τι Διαφέρουμε
Η μοναδικότητα μας στον χώρο της εκπαίδευσης οφείλεται στην:

 • Εξειδίκευση
  Η αποκλειστική ενασχόληση μας στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε και συνεχής αναζήτηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων, με σκοπό την αναβάθμιση και την ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών μας, έχει ως αποτέλεσμα την εξειδίκευση μας στον χώρο της εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Προσομοίωση
  Κατά την υλοποίηση της πρακτικής εκπαίδευσης, που αποσκοπεί στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη κατανόηση των ενεργειών που διδάσκονται οι εκπαιδευόμενοι και ανάλογα με το επίπεδο και τις ανάγκες τους αλλά και το αντικείμενο των υπό εκπαίδευση επιχειρήσεων, κάνουμε χρήση των ακόλουθων προσομοιωτών πυρκαγιάς:
  • Ελεύθερης επιφάνειας
  • Περίκλειστων χώρων (FIRE TRUCK)
  • Επιβατικού οχήματος (FIRE CAR)

Οι προσομοιωτές πυρκαγιών πληρούν τις κατά DIN 14097-2 Fire training systems – part 2: Gas-operated simulation devices τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας.
Οι προσομοιωτές λειτουργούν με υγραέριο, είναι ακίνδυνοι (σύμφωνα με τα ανωτέρω Ευρωπαϊκά πρότυπα κατασκευής και λειτουργίας) και εγκαθίστανται πολύ εύκολα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους.