Άγνωστα σημεία των προτάσεων ασφαλίσεως και σωστή αξιολόγηση των μέσων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.

H Πυρογνώση σε συνεργασία με το Insurance Academy διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο και με θέμα:Άγνωστα σημεία των προτάσεων ασφαλίσεως και σωστή αξιολόγηση των μέσων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.”

Ο κλάδος πυρός (ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις Νομικών Προσώπων) δίνει μεγάλες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις είναι ο βασικός κορμός της οικονομίας και είναι γεγονός πως ο κίνδυνος της φωτιάς δεν αφήνει τίποτα πίσω του! Πολλές σημαντικότατες καλύψεις όπως ο σεισμός, αναγκαίες για την ελληνική κοινωνία και οικονομία , βασίζονται σε ένα σωστό πυρασφαλιστήριο. Η ακριβής συμπλήρωση της αίτησης είναι σημείο κλειδί για μια σωστή αποζημίωση και ο διαμεσολαβητής προστατεύεται από αιτιάσεις. Γνωρίζουμε τις υποχρεωτικές διατάξεις από το νόμο και κατά πόσο εφαρμόζονται στην επιχείρηση; Έχουμε την σωστή υποδομή; Έχουμε την τεχνογνωσία;

Η ανοιχτή εκδήλωση θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου Βασ. Σοφίας 25, 3ο όροφο, στις 9 Μαρτίου 2017. Η προσέλευση θα είναι από τις 14:30 και το κύριο μέρος θα ξεκινήσει στις 15:00 μέχρι τις 17:30