Τον Δεκέμβριο οργανώθηκε εκπαίδευση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Mastercard στην Αθήνα.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, όπως αυτά περιγράφονται στην ΠΔ 14/2014, όπου συμμετείχε το σύνολο του προσωπικού της εταιρίας.

Mastercard pirognosi

Πέρα από τη θεωρία, την δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε και πρακτική άσκηση με τη χρήση πυροσβεστήρα από τους εκπαιδευομένους και κατάσβεση πυρκαγιάς στον προσομοιωτή πυρκαγιάς υγρών καυσίμων καθώς και ανάλυση θεμάτων ασφαλούς εκκένωσης του κτηρίου.