Τον Σεπτέμβριο υλοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας που απαρτίζει την ομάδα πυρασφάλειας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε θέματα επανεκπαίδευσης της ομάδας πυρασφάλειας σε ζητήματα κατάσβεσης πυρκαγιών και επιπλέον τεχνικές διάσωσης και εισόδου σε κλειστούς χώρους.

melissa kikizas pyrognosi

Η θεωρητική εκπαίδευση πλαισιώθηκε με την πρακτική εξάσκηση της ομάδας, στον αυτοκινούμενο προσομοιωτή πυρκαγιάς κλειστών χώρων (PYROGNOSI FIRE TRUCK ), στην κατάσβεση πυρκαγιάς με πυροσβεστήρα με την παρουσία καπνού, καθώς και στους τρόπους και διαδικασίες χρήσης και διάσωσης ατόμων με την χρήση της αναπνευστικής συσκευής ανοικτού κυκλώματος και διηθητικών προσωπίδων.

melissa kikizas pyrognosi

Επιπλέον έγινε χρήση του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου της επιχείρησης από το προσωπικό με εικονική κατάσβεση πυρκαγιάς. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες δίνοντας προστιθέμενη αξία στο τελικό αποτέλεσμα.