Στο πλαίσιο της παρουσία του ινστιτούτου μας στον χώρο της ασφάλειας και προστασίας στο εργασιακό περιβάλλον, πραγματοποιήθηκε από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2017 εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην έδρα της εταιρίας “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.” στην περιοχή Σκουριές Χαλκιδικής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Ασφαλείς Υλοτομικές Εργασίες και Α΄ Βοήθειες” διοργανώθηκε με σκοπό να προσφέρει πιστοποιημένη εκπαίδευση στους υλοτόμους των υλοτομικών συνεταιρισμών με τους οποίους η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. συνεργάζεται. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητική επιμόρφωση και πρακτική εκπαίδευση στους ακόλουθους τομείς:

· Τεχνικές υλοτομίας
· Ασφάλεια προσωπικού
· Μείωση κινδύνου ατυχήματος
· Α΄ Βοήθειες
· Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
· Τεχνικές ρίψης και αποκλάδωσης, μεγάλων δέντρων σε μεγάλες κλίσεις εδάφους

pyrognosi εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ελληνικός Χρυσός Α.Ε

Σημαντικός αρωγός στην επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, συνεισφέροντας με το σύνολο του δασικού εξοπλισμού, υπήρξε η εταιρία μηχανημάτων δασοκομίας και κηπουρικής ANDREAS STIHL ΕΛΛΑΣ Α.Ε., δείχνοντας εμπράκτως ότι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα υγείας και ασφαλούς λειτουργίας των υλοτόμων.

pyrognosi εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ελληνικός Χρυσός Α.Εpyrognosi εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ελληνικός Χρυσός Α.Ε

 

Το σύνολο των συμμετεχόντων πιστοποιήθηκε ως προς τις γνώσεις τους, μέσα από διαδικασία γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

pyrognosi εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ελληνικός Χρυσός Α.Εpyrognosi εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ελληνικός Χρυσός Α.Ε

Δείτε το βίντεο