Το ινστιτούτο μας σε συνεργασία με την εταιρεία ΒΕΠΑΛ Α.Ε., θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο Α.Ε., διοργάνωσε εκπαιδευτικά προγράμματα Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας στις 14,21,28 Μαΐου και 4 Ιουνίου, στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της πάνω στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σύνολο της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης το οποίο εκπαιδεύτηκε – ενημερώθηκε σε θέματα γύρω από την αντιμετώπιση σε πρώτο χρόνο, συμβάντων πυρκαγιάς εντός του χώρου εργασίας τους.

Πυρογνώση εκπαίδευση πυρασφάλειας ΒΕΠΑΛ ΑΕ

Εκπαιδεύτηκαν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο σε θέματα πρόληψης αλλά και άμεσης καταστολής περιστατικού πυρκαγιάς χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα καθώς και στην ιδιαιτερότητα ανάπτυξης της πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους. Έγινε χρήση αναπνευστικής συσκευής εντός του αυτοκινούμενο προσομοιωτή πυρκαγιάς κλειστών χώρων “PYROGNOSI FIRE TRUCK”, προσομοιάζοντας ρεαλιστικές συνθήκες με καπνό και θερμότητα.

Πυρογνώση εκπαίδευση πυρασφάλειας ΒΕΠΑΛ ΑΕΠυρογνώση εκπαίδευση πυρασφάλειας ΒΕΠΑΛ ΑΕ

Επίσης εκπαιδεύτηκαν στην χρήση αφρογόνου υλικού, όχι μόνο κάνοντας εγκαταστάσεις από το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο της επιχείρησης αλλά και με την χρήση αφρογεννήτριας – αναμεικτήρα, δημιουργώντας κανονικές συνθήκες χρήσης του και παραγωγής αφρού, καθώς επίσης και στην χρήση των μόνιμων αυλών (κανόνια) με ή χωρίς την χρήση αφρογόνου υλικού.

Πυρογνώση εκπαίδευση πυρασφάλειας ΒΕΠΑΛ ΑΕ Πυρογνώση εκπαίδευση πυρασφάλειας ΒΕΠΑΛ ΑΕ

Αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, ήταν η διατήρηση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων της ομάδας πυρασφάλειας, στο πλαίσιο της 14 Πυροσβεστικής Διάταξης, καθώς και η ετοιμότητάς της για την ασφαλή και άμεση αντιμετώπιση τυχών περιστατικών πυρκαγιάς ή της συγκροτημένης εκκένωσης της εγκατάστασης.”

Δείτε το Βίντεο