Πρώτες Βοήθειες

Διαχείριση επείγοντος περιστατικού

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την παροχή Πρώτων Βοηθειών. Το σεμινάριο παρέχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε εξωτερικό χώρο όσο και σε χώρους εργασίας ή στο οικογενειακό περιβάλλον.
Η έγκαιρη αντιμετώπιση ενός συμβάντος με ένα ή περισσότερα θύματα ξεκινά από τον τόπο του συμβάντος.Το παρόν σεμινάριο στόχο έχει την εκμάθηση βασικών ενεργειών που μπορούν να εφαρμοστούν από μη υγειονομικά άτομα πάνω σε θύματα, έτσι ώστε να τα διατηρήσουν στην όσο το δυνατόν πλέον σταθερή κατάσταση υγείας τους μέχρι της ελέυσεως εξειδικευμένης βοήθειας.
Επιπλέον η σωστή εφαρμογή δοκιμασμένων τεχνικών μπορεί να αποβεί σωτήρια για την ζωή του θύματος, ενώ αντίθετα η άναρχη και χωρίς βασικές γνώσεις προσφοράς βοήθειας μπορεί να αποβεί μοιραία.

Διάρκεια προγράμματος: 5 ώρες

Πρώτες Βοήθειες για Δασεργάτες και Υλοτόμους

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε υλοτόμους και δασεργάτες
(Κανόνες ασφαλούς εργασίας δασεργατών & πρώτες βοήθειες)

Η έγκαιρη αντιμετώπιση ενός περιστατικού «υγείας» με ένα ή περισσότερα θύματα, αρχίζει στον τόπο του συμβάντος. Εκεί παρέχονται οι Πρώτες Βοήθειες, από διερχόμενα άτομα ή άτομα της ίδιας ομάδας, που συνήθως δεν έχουν καμία σχέση με τον υγειονομικό κλάδο. Η φύση της εργασίας των επαγγελμάτων της υπαίθρου (υλοτόμος, δασεργάτης κ.α.), εκ των πραγμάτων απαιτεί την έγκαιρη και ορθή αντιμετώπιση του περιστατικού, λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας εργασίας, από σημεία υγειονομικής περίθαλψης (κέντρα υγείας , νοσοκομεία).

Οι συγκεκριμένοι χειρισμοί του τραυματία, από άτομα που έχουν βασικές γνώσεις σε θέματα Πρώτες Βοήθειες, γύρω από πιθανά ατυχήματα λόγω της εργασίας τους, είναι αυτοί που θα δώσουν τα δέκα πρώτα «χρυσά» λεπτά για την διατήρηση της ζωής του τραυματία, από την στιγμή του ατυχήματος έως και την ορθή μεταφορά του προς τις υγειονομικές μονάδες. Επιπλέον η σωστή εφαρμογή δοκιμασμένων τεχνικών, μπορεί να αποβεί σωτήρια για την ζωή του θύματος, ενώ αντιθέτως η άναρχη και χωρίς  βασικές γνώσεις προσφορά βοήθειας  μπορεί να αποβεί μοιραία.

Το σεμινάριο παρέχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικό χώρο (ύπαιθρος), χωρίς όμως να αποκλείεται και το οικογενειακό περιβάλλον.

Διάρκεια προγράμματος: 7 ώρες