Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία

Η Πυρασφάλεια και η Πυροπροστασία, κυρίως, κτιριακών εγκαταστάσεων είναι νομική υποχρέωση των ιδιοκτητών – εκμεταλλευτών είτε της επιχείρησης, είτε της εγκατάστασης και γι’ αυτό τον λόγο και εξειδικεύεται.

Το Ινστιτούτο μας έχει εξειδικεύσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Πυρασφάλειας και της Πυροπροστασίας ανάλογα με την χρήση του κτιρίου, αλλά και τις απαιτήσεις των εργαζομένων, στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Πυρασφάλεια Κατοικιών
 • Πυρασφάλεια σε Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις
 • Πυρασφάλεια Σχολικών Κτιρίων
 • Πυρασφάλεια σε Χώρους Γραφείων
 • Πυρασφάλεια Εμπορικών Κέντρων και Καταστημάτων
 • Πυρασφάλεια Χώρων Συνάθροισης Κοινού
 • Πυρασφάλεια σε Βιομηχανικούς, Βιοτεχνικούς Χώρους και Αποθήκες
 • Πυρασφάλεια Νοσοκομειακών και Συναφών Εγκαταστάσεων Υγείας
 • Ειδικό Σεμινάριο Πυρασφάλειας για Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Πυρασφάλεια Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων – Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων
 • Πυρασφάλεια σε Συνεργεία Αυτοκινήτων (Κάθετες Μονάδες)
 • Σεμινάρια Πυρασφάλειας σε Επαγγελματίες Οδηγούς
 • Πυρασφάλεια Σκαφών Αναψυχής
 • Πυρασφάλεια για Προσωπικό Φύλαξης (Security)

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πέρα από τον ανωτέρω διαχωρισμό τους σε κατηγορίες, διακρίνονται και σε επίπεδα παρακολούθησης τόσο στο θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο κατά περίπτωση, ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευομένων σε θέματα πυρασφάλειας.