Η αντιμετώπιση και κατάσβεση πυρκαγιών σε ψηλά (πολυώροφα) κτήρια είναι από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις στις οποίες μπορεί να επέμβει μια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Απαιτούν πολυπλοκότερες επιχειρησιακές διαδικασίες από τις περισσότερες αστικές πυρκαγιές. Οι ενέργειες που θεωρούνται «συνηθισμένες» για τις περισσότερες πυροσβεστικές εξόδους, όπως ο εντοπισμός και η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς, η διάσωση ατόμων ή ο εξαερισμός, στα ψηλά κτήρια μπορεί να καταστούν ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες. Για πρώτη φορά λοιπόν προσεγγίζεται το αντικείμενο των πυρκαγιών σε ψηλά κτήρια έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις σχετικές βασικές γνώσεις. Η ενότητα αυτή πραγματεύεται τα ακόλουθα:

  • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και υφιστάμενη νομοθεσία (συνοπτικά) ψηλών κτηρίων.
  • Κίνδυνοι και συμπεριφορά  πυρκαγιάς σε ψηλά κτήρια. 
  • Σύστημα Διοίκησης Συμβάντος (Incident Command System - I.C.S) – Χαρακτηριστικά.
  • Τακτικές επέμβασης και πυρόσβεσης.
  • Μελέτη περιπτώσεων πυρκαγιών ψηλών κτηρίων.

Χρονική διάρκεια 4 ώρες