Κάθε περιστατικό πυρκαγιάς, κυρίως κτηρίων ή διαμερισματοποιημένων χώρων, ελλοχεύει κινδύνους που  μπορούν να μας οδηγήσουν σε δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον «μηχανισμό» του εγκλωβισμού, ώστε να αποφεύγουμε τέτοιου είδους καταστάσεις που μπορεί να κοστίσουν σε ανθρώπινες απώλειες τόσο πυροσβεστών όσο και πολιτών. Σε αυτό το πρόγραμμα αναλύονται έννοιες που σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια τόσο αυτών που επιχειρούν, όσο και αυτών που οι πυροσβέστες καλούνται να διασώσουν. Πλέον των ανωτέρω, σημαντική είναι η γνώση των βασικών αρχών έρευνας και διάσωσης. Οι ακραίες συνθήκες που οι πυροσβέστες – διασώστες καλούνται να επιχειρήσουν, είναι αυτές που οδηγούν πολλές σε κακούς χειρισμούς και καταστάσεις πανικού, έχοντας ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ή την εγκατάλειψη της  επιχείρησης διάσωσης. Στην συγκεκριμένη ενότητα αναλύονται ζητήματα όπως:

  • Αιτίες εγκλωβισμού και μέτρα αποφυγής
  • Πρόδρομα σημάδια  
    • Μερικής ή Ολικής κατάρρευσης κτηρίου
    • Κατάρρευσης ορόφου ή τμήματος αυτού
  • Διαδικασίες διάσωσης – αυτοδιάσωση και προστασίας της ομάδας  
  • Οπισθοχώρηση κατά την επιχείρηση και τις διαδικασίες διαφυγής
  • Διαδικασίες έρευνας και διάσωσης 
  • Μελέτη περίπτωσης

 Χρονική διάρκεια 4 ώρες