Τα ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία ασφάλειας του πυροσβέστη, κατά τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης, διάσωσης κλπ. Η λανθασμένη άποψη ότι με τις πυροσβεστικές στολές και τον κατάλληλο εξοπλισμό γινόμαστε «ατρόμητοι», μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις και τακτικές , εκθέτοντάς μας σε κινδύνους και συνθήκες πολλές φορές μη αναστρέψιμες. Η γνώση των ορίων καθώς και των διαδικασιών συντήρησης του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού μας, εξασφαλίζει  την μεγαλύτερη δυνατή προστασία μας.  Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα ακόλουθα:

 • Μέσα Ατομικής Προστασίας – Ορθή χρήση και συντήρηση
  • Κράνος, κουκούλα πυρόσβεσης
  • Γάντια, επενδύτης, περισκελίδα
  • Μπότες
 • Ζώνη διάσωσης, πελεκίδιο, “Life Line” και ο ρόλος του στις διαδικασίες διάσωσης
 • Αναπνευστική Συσκευή Ανοικτού Κυκλώματος (Α.Σ.Α.Κ.)
  • Φιάλη, πλάτη
  • Μανόμετρο, σφυρίχτρα
  • Προσωπίδα, αεροπνεύμονας
 • Ατομικές διηθητικές προσωπίδες με φίλτρα
  • Τύποι φίλτρων 
  • Κίνδυνοι κατά την χρήση τους
 • Αναπνευστική συσκευή διαφυγής (Emergency Escape Breathing Device- EEBD) 
  • Χώροι που αυτοί πρέπει να βρίσκεται
  • Συνθήκες χρήσης της
 • «Check List» επιθεώρησης εξοπλισμού και αναπνευστικής συσκευής

  Χρονική διάρκεια 4 ώρες