Οι πυροσβεστήρες αποτελούν αναμφίβολα το πρώτο και ίσως πιο διαδεδομένο κατασβεστικό μέσο με παρουσία σχεδόν σε όλες τις εγκαταστάσεις. Όσο και εάν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε κάποιον  χώρο χωρίς πυροσβεστήρα, κυριολεκτικά θα δυσκολευτούμε να βρούμε. Έτσι οι γνώσεις μας για τους πυροσβεστήρες πρέπει να επεκτείνονται όχι μόνο στο γεγονός ότι είναι «χρώματος κόκκινου» και ότι σβήνουν κατά περίπτωση όλα τα είδη των πυρκαγιών, αλλά και στην εμβάθυνση αυτών των γνώσεων όπως πχ. στην κατασβεστική τους ικανότητα, στο μέγεθος των πυρκαγιών που μπορούν να σβήσουν, τον τρόπο χρήσης, τα μέτρα ασφάλειας κλπ. Περιγράφονται και αναλύονται τα κάτωθι ζητήματα:

 • Νομοθετικό πλαίσιο Ελλάδος και Eυρωπαϊκής Ένωσης (συνοπτικά)  
 • Συντήρηση και αναγόμωση (διαφορά εννοιών), ανάλυση της περαιτέρω συντήρησης
 • Κατηγοριοποίηση πυροσβεστήρων, ανάλογα με: 
  • το μέγεθος, 
  • το κατασβεστικό υλικό, 
  • το είδος και τον διαχωρισμό τους σχετικά με την χρήση τους ή όχι στον ηλεκτρισμό
 • Είδος και τρόπος συντήρησης πυροσβεστήρων
 • Ανάγνωση και κατανόηση ετικετών όλων των ειδών πυροσβεστήρων
 • Επιχειρησιακή δράση και τρόποι χρήσης πυροσβεστήρων 
 • Παρουσίαση VIDEO

Χρονική διάρκεια 4  ώρες