Η ενότητα αυτή αποτελεί τον πρώτο «κρίκο» της αλυσίδας του εκπαιδευτικού προγράμματος, έχοντας ως στόχο  να αναδείξει τον τρόπο, με τον οποίο εξελίσσονται όλα τα είδη των πυρκαγιών, ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών που εμπλέκονται σε αυτές. Αναπτύσσονται και επεξηγούνται έννοιες που αρχικά φαίνονται γνωστές, όμως παίζουν ιδιαίτερη σημασία στην έναρξη και ειδικά στην εξάπλωση των πυρκαγιών στους ιδιαίτερους χώρους που απαρτίζουν το αστικό περιβάλλον. Αναλύονται τα κάτωθι:

  • Είδη καύσιμης ύλης – Συμπεριφορά της  πυρκαγιάς με βάση αυτά
  • Θερμότητα και Θερμοκρασία αναλύοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές τους
  • Τόποι εξάπλωσης των πυρκαγιών καθώς και τρόποι κατάσβεσης (είδη και μέσα)
  • Γέννηση της πυρκαγιάς και αναλυτικά ο χρόνος αντίδρασης για τον άμεσο έλεγχο της 
  • Θερμοκρασίες ανάφλεξης – καύσης – αυτανάφλεξης

Χρονική διάρκεια 4 ώρες