Η εκπαίδευση των πυροσβεστών (επαγγελματιών και εθελοντών) σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί μια από τις πιο διαδραστικές, απαιτητικές και δύσκολες εκπαιδεύσεις. Συνδυάζει την θεωρία με την πρακτική με τόσο βιωματικό τρόπο, που θα έλεγε κανείς ότι πραγματικά η μία συμπληρώνει την άλλη.

Δυστυχώς όλοι μας διανύουμε μία πρωτόγνωρη περίοδο και βιώνουμε δεδομένα άγνωστα και κυρίως απρόβλεπτα, όπως απρόβλεπτες φυσικά είναι και οι πυρκαγιές που πρέπει  να αντιμετωπίσουμε. Παρόλες τις αντιξοότητες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και σε εκπαιδευτικό επίπεδο,  δεν θα πρέπει να μένουμε πίσω στην εκπαίδευση και να επαναπαυόμαστε δικαιολογώντας τον εαυτό μας, γνωρίζοντας ότι επιχειρησιακά δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε πρωτύτερα.

Αξιολογώντας τα ανωτέρω η «ΠΥΡΟΓΝΩΣΗ – Ελληνικό Ινστιτούτο Πυρασφάλειας», δημιούργησε ένα συνοπτικό εκπαιδευτικά πρόγραμμα (Compact Training Course) το οποίο υλοποιείται διαδικτυακά προσφέροντας το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, ώστε σε μεταγενέστερο χρόνο οι συμμετέχοντες να μπορούν να συνδεθούν με την αντίστοιχη πρακτική άσκηση σε πεδίο ασκήσεων. Δίνεται η δυνατότητα  συντήρησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ασφάλειας, μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο, εμπλουτίζοντας τα με συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών γεγονός που συνδέει την εμπειρία με την πρακτική. Η ακόλουθη εκπαιδευτική «αλυσίδα» έχει ως σκοπό οι συμμετέχοντες να :

  • Αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους
  • Αυξήσουν τον βαθμό ασφάλειας στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης και διάσωσης
  • Αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα στην ομάδα δράσης

1η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

3η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

4η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΣΩΣΗ, ΔΙΑΦΥΓΗ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΨΗΛΑ ΚΤΗΡΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στην κάθε ενότητα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@pyrognosi.com ή στο 210.9225295