Η τελευταία ενότητα της αλυσίδας του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος «Δασικές Πυρκαγιές στο Ελλαδικό Χώρο» έχει στόχο να αναδείξει την σημαντική συμβολή των πεζοπόρων τμημάτων στις επιχειρήσεις κατάσβεσης  των δασικών πυρκαγιών και στο  έλεγχο τους στην μετά την καταστολή περίοδο (φύλαξη – επαγρύπνηση). Επίσης, στην παρούσα ενότητα, αναπτύσσεται ο τρόπος λειτουργίας των πεζοπόρων τμημάτων ως αυτόνομο επιχειρησιακό εργαλείο αλλά και η συνεργασία τους με υδροφόρα οχήματα, για δημιουργία και αξιοποίηση εγκαταστάσεων νερού, καθώς και με τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Έτσι αναλύονται τα παρακάτω:

 • Οργάνωση των  Πεζοπόρων Τμημάτων & η Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Εξοπλισμός της « Ομάδας Πεζοπόρου Τμήματος»
  • Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
  • Εργαλεία και μέσα
 • Επιχειρησιακή δράση των Πεζοπόρων Τμημάτων
 • Τακτικές επιλογές
  • Εξασφάλιση περιμέτρου πυρκαγιάς
  • Κατάσβεση μετώπου πυρκαγιάς με χειρωνακτικά εργαλεία
  • Κατάσβεση σημειακών πυρκαγιών
  • Κατασκευή αντιπυρικής ζώνης
  • Αποκάθαρση – Φύλαξη
  • Συνεργασία με πυροσβεστικά οχήματα για δημιουργία ή/και αξιοποίηση εγκαταστάσεων
  • Συνεργασία με εναέρια μέσα – κίνδυνοι - μέτρα ασφαλείας
 • Επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και μεταξύ της ομάδας και του επικεφαλής /τομεάρχη πυρκαγιάς
 • Ασφάλεια του εμπλεκομένου προσωπικού
  • Διαφυγή από το πεδίο
  • Προστασία ομάδας
 • Μελέτη περίπτωσης
 • VIDEO

Χρονική διάρκεια 5 ώρες