Η ενότητα αφορά τον τρίτο «κρίκο» της αλυσίδας του διαδικτυακού προγράμματος «Δασικές Πυρκαγιές στο Ελλαδικό Χώρο» με στόχο  να αναδείξει το είδος των εναερίων μέσων που χρησιμοποιούμε στην χώρα μας, τον τρόπο αξιοποίησης τους, τις διαφορές μεταξύ τους που τα καθιστούν χρήσιμα ή όχι σε μια περιοχή και πως θα μπορέσουμε να τα προσαρμόσουμε ανάλογα με τις επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες στην περιοχής δράσης τους. Πιο αναλυτικά αναφέρονται:

 • Τύποι εναέριων μέσων και τακτική αξιοποίηση αυτών.
  • Εναέρια μέσα που επιχειρούν σε δασικές πυρκαγιές
   • Αεροσκάφη – ελικόπτερα
   • Εθνικά – ενοικιαζόμενα μέσα
   • Ομοιότητες – διαφορές
  • Διαφορές αεροσκαφών και ελικοπτέρων
   • Ταχύτητες – βάρη – φόρτος νερού
  • Επιχειρησιακή δράση εναερίων μέσων σχετικά με:
   • Την τοπογραφία
   • Τις κλιματικές συνθήκες (διεύθυνση και ένταση ανέμου)
   • Κύκλος δράσης
   • Είδος βολών, σχετιζόμενο με την αποτελεσματικότητα τους
 • Συντονισμός εναερίων μέσων
  • Απαραίτητα υλικά για τον συντονισμό των εναερίων μέσων
  • Επίγειος και εναέριος συντονισμός εναερίων μέσων 
  • Προσανατολισμός πυρκαγιάς
  • Κωδικοί κλίσης – Αεροπορική φρασεολογία 
  • Συχνότητες επικοινωνίας
 • Ασφάλεια προσωπικού σε επιχειρήσεις εναερίων μέσων
  • Μέσα ατομικής προστασίας
  • Τρόποι διαφυγής από πεδίο βολών
 • Μελέτη περίπτωσης
 • VIDEO

Χρονική διάρκεια 5 ώρες