Μια δασική πυρκαγιά αποτελεί αναμφίβολα μια από τις δυσμενέστερες, και ίσως την πιο συχνή φυσική καταστροφή του πλανήτη άλλα και της  χώρα μας. Το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών είναι τόσο σύνθετο και πολύπλοκο, που ακόμα και χώρες πολύ προηγμένες στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών δεν έχουν καταφέρει και πολλά πράγματα σχετικά τον περιορισμό τους.

Η εύκρατη κλιματολογική ζώνη που βρίσκεται η χώρα μας, χαρακτηρίζει το κλίμα της από θερμά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες, στοιχεία που τείνουν να αλλάξουν τα τελευταία χρόνια λόγω της γενικότερης κλιματικής αλλαγής. Έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που διαπιστώνονται ακραίες καταστάσεις στις κλιματολογικές συνθήκες όπως π.χ. παρατεταμένη ανομβρία, ενισχυμένοι άνεμοι κ.α., επηρεάζοντας  είτε τη συχνότητα έναρξης των δασικών πυρκαγιών, είτε την δυσμενή εξέλιξή τους.

Τα τελευταία χρόνια, στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών,  εμπλέκονται συχνά εκτός από τους καθ ύλην αρμόδιους (επαγγελματίες και εθελοντές  πυροσβέστες), όλο και περισσότεροι εθελοντικές ομάδες πολιτών καθώς και υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι επιθυμούν να βοηθήσουν,   χωρίς όμως να έχουν την κατάλληλη παιδεία και γνώση, πάνω σε αυτό το περίπλοκο και επικίνδυνο αντικείμενο. Αυτό το τελευταίο, η έλλειψη παιδείας και γνώσης δηλαδή της κουλτούρας αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων, τους θέτει αναμφίβολα σε κίνδυνο χωρίς αυτό να γίνεται άμεσα  αντιληπτό.

Έτσι αυξάνονται πολύ περισσότερο οι απαιτήσεις των επαγγελματιών  και εθελοντών πυροσβεστών για εκπαίδευση και διαχείριση του προσωπικού και των μέσων σε μια δασική πυρκαγιά. Σημαντικό δε είναι  ότι  όλες οι δασικές πυρκαγιές ξεκινούν ως «μικρές» και στη συνέχεια για διαφόρους λόγους εξελίσσονται σε «μεγάλες» και καταστροφικές εξελισσόμενες αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών  σε «MEGA πυρκαγιές» με τα γνωστά σε όλους επακόλουθα.

Ορισμένοι παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν άμεσα την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς είναι:

  • Οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής
  • Η τοπογραφία του χώρου έναρξης
  • Η ανταπόκριση του προσωπικού καταστολής (εξαρτάται και από την απόσταση που αυτό πρέπει να διανύσει έως την αρχική εστία)
  • Ο αριθμός των διαθέσιμων και διατιθέμενων επίγειων και εναερίων μέσων που θα επιχειρήσουν

Αξιολογώντας τα παραπάνω , η «ΠΥΡΟΓΝΩΣΗ – Ελληνικό Ινστιτούτο Πυρασφάλειας», αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των εκπαιδευτών της, δημιούργησε ένα συνοπτικό θεωρητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Compact Training Course), το οποίο υλοποιείται  διαδικτυακά και προσφέρει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. Στόχος του είναι να εφοδιάσει με γνώση και ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας τους  εμπλεκομένους στις δασικές πυρκαγιές, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών πυρκαγιάς και  κατεπέκταση την ασφάλεια τους.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα διατήρησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο, εμπλουτίζοντας το με συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, συνδέοντάς αυτές  με την τακτική πυρόσβεσης.

1η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΕΠΕΜΒΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ, ΕΙΔΗ,  ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

4η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
                            ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στην κάθε ενότητα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@pyrognosi.com ή στο 210.9225295