Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν από την Πυρογνώση κατά την περίοδο του 2019

– STIHL

Κανόνες Ασφαλούς Εργασίας Δασεργατών και Πρώτες Βοήθειες
Εκπαίδευση υλοτόμων του Σταυρού Θεσσαλονίκης σε θέματα ασφαλείας στο περιβάλλον εργασίας τους.

 

  BUREAU VERITAS

Εκπαίδευση Αρμοδίων Ατόμων
Υλοποίηση καθιερωμένων εκπαιδεύσεων ανά εξάμηνο.

 

 – DS-SMITH

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Κόρινθο, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

 

 – ΧΑΛΥΨ ΤΣΙΜΕΝΤΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών
Ολοκλήρωση σειράς επανεκπαιδεύσεων των ομάδων πυροπροστασίας, στην έδρα στον Ασπρόπυργο και στο λατομείο στη Μάνδρα.

 

 – J & P ΑΒΑΞ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Εργοταξίων
Υλοποίηση εκπαίδευσης Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις) στην έδρα της επιχείρησης.

 

 – STIHL

Κανόνες Ασφαλούς Εργασίας Δασεργατών και Πρώτες Βοήθειες
Εκπαίδευση υλοτόμων των Ψαχνών Ευβοίας σε θέματα ασφαλείας στο περιβάλλον εργασίας τους.

 

– ΝΟΚΙΑ HELLAS

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων – Κλειστών Χώρων
Ολοκλήρωση εκπαιδεύσεων της ομάδας πυροπροστασίας των γραφείων, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

 

 – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

• Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας της βιομηχανικής εγκατάστασης στην Ξάνθη, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).
• Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Έκτακτου Περιστατικού
Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση.

 

 – LE MONDE

Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία Εκπαιδευτήριων – Κλειστών Χώρων
Ολοκλήρωση εκπαιδεύσεων της ομάδας πυροπροστασίας των γραφείων, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck) και Επίπεδο Α’ (Βασικές Γνώσεις).

 

 – DS-SMITH

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck). Υλοποίηση άσκησης εκκένωσης.

 

 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Διοικητικών Κτηρίων
Σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ομάδες πυροπροστασίας των διοικητικών κτηρίων Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 

 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων – Τραπεζικών Καταστημάτων
4η σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ομάδες πυροπροστασίας των καταστημάτων της τράπεζας σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

 

 – ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος στην έδρα του ομίλου, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

 

– ΤATOI SPORTS CLUB

Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία σε Χώρους Συνάθροισης Κοινού
• Εκπαίδευση του προσωπικού του αθλητικού κέντρου με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).
• Εκπαίδευση επί του Σχεδίου Επέμβασης – Εκκένωσης.

 

 – ΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων
Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις) στην έδρα της επιχέιρησης.

 

 – ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων & Καταστημάτων
Υλοποίηση σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις).

 

 – AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων
Υλοποίηση προγράμματος επανεκπαίδευσης (refresh) Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις).

 

– ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Λιμενικών Εγκαταστάσεων – Υποδομών
Παροχή υπηρεσιών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των υπαλλήλων του Δ.Λ.Τ.Ρ. και των εργαζομένων γενικότερα στο λιμάνι Ρεθύμνου, σε θέματα πυρασφάλειας & πυροπροστασίας.

 

– ΤΣΙΜΗΣ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Υλοποίηση σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Λαμία, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

 

 – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

• Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας των γραφείων της επιχείρησης στις Αφίδνες Αττικής, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).
• Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Έκτακτου Περιστατικού
Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση.

 

 – BUREAU VERITAS

Εκπαίδευση Αρμοδίων Ατόμων
Υλοποίηση καθιερωμένων εκπαιδεύσεων ανά εξάμηνο.

 

– LE MONDE

Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία Εκπαιδευτήριων
Σειρά ενημερωτικών προγραμμάτων που αφορά τους πρωτοετείς σπουδαστές.

 

– ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

• Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των Τρκάλων, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).
• Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις) νέων εργαζομένων.

 

– EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων – Αντισεισμική Προστασία
Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις) και Αντισεισμικής Προστασίας .

 

 – AQUA LUXURY SUITES

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Ξενοδοχείων
Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση ομάδας πυροπροστασίας στην Σαντορίνη.

 

 – ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας της βιομηχανικής εγκατάστασης στις Αχαρνές, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

 

– ΑΝΟΞΑΛ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών
Υλοποίηση εκπαίδευσης Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις) στην έδρα της επιχείρησης.

 

 – ΒΙΟΣΕΡ

Επιθεώρηση – Αυτοψία
Υλοποίηση επιθεώρησης – αυτοψίας των εγκαταστάσεων της επιχείρησης στα Τρίκαλα και εκπόνηση σχετικής μελέτης.

 

 – PROTERGIA

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Σταθμών Παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Υλοποίηση εκπαίδευσης Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις) στην έδρα της επιχείρησης σχετικά με σταθμούς παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

– MTSC – ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών
Συμβολή στην εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας της βιομηχανικής εγκατάστασης στην Κόρινθο, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).