Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έγιναν από την Πυρογνώση κατά την περίοδο του 2018.

– CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP (CCC)

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Προσωπικού Φύλαξης (Security & VIP) – Κλειστών Χώρων

Υλοποίηση σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην έδρα της CCC στο Polis Center στο Μαρούσι,

με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

 

– ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΩΡ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων

Υλοποίηση σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων της κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, στο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων στην Ψυτάλλεια, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

 

– ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Χώρων Συνάθροισης Κοινού

Εκπαίδευση μικρής ομάδας διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων.

 

– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Διοικητικών Κτηρίων

Σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ομάδες πυροπροστασίας των διοικητικών κτηρίων.

 

– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Χώρων Γραφείων – Τραπεζικών Καταστημάτων

3η σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ομάδες πυροπροστασίας των καταστημάτων της τράπεζας.

 

– ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία και Αντισεισμική Προστασία Χώρων Γραφείων

Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.

 

– NEW HOTEL

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Ξενοδοχείων

Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση ομάδας πυροπροστασίας.

 

– PERISCOPE HOTEL

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Ξενοδοχείων

Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση ομάδας πυροπροστασίας.

 

– ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία σε Ομάδες Ασφαλείας – Security

Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση (χρήση πυροσβεστήρων) μελών ομάδων ασφαλείας.

 

– ΒΕΠΑΛ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ)

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων

Ολοκλήρωση σειράς εκπαιδεύσεων των ομάδων πυροπροστασίας στην έδρα της επιχείρησης στη Θήβα, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

 

– BUREAU VERITAS

Εκπαίδευση Αρμοδίων Ατόμων

Υλοποίηση καθιερωμένων εκπαιδεύσεων ανά εξάμηνο.

 

– ΧΑΛΥΨ ΤΣΙΜΕΝΤΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων

Ολοκλήρωση σειράς επανεκπαιδεύσεων των ομάδων πυροπροστασίας, στην έδρα στον Ασπρόπυργο και στο λατομείο στη Μάνδρα, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

 

– ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ (ΤΥΡΑΣ)

 • Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων

Εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας της βιομηχανικής εγκατάστασης των Τρικάλων, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

 • Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Έκτακτου Περιστατικού

Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση.

 

– ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων

Ολοκλήρωση εκπαίδευσης της ομάδας πυροπροστασίας της βιομηχανικής εγκατάστασης στη Λάρισα, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

 

– ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΩΡ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Χώρων Γραφείων – Κλειστών Χώρων

Υλοποίηση επανεκπαίδευσης των ομάδων πυροπροστασίας της έδρας του ομίλου στην Κηφισιά, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

 

– STIHL

Κανόνες Ασφαλούς Εργασίας Δασεργατών και Πρώτες Βοήθειες

Εκπαίδευση υλοτόμων της Βόρειας Εύβοιας σε θέματα ασφαλείας στο περιβάλλον εργασίας τους.

 

– ESSITY (SCA HYGIENE)

Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Έκτακτου Περιστατικού

Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση.

 

– FRAPORT GREECE

Αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους με τη χρήση Πυροσβεστήρα

Υλοποίηση εκπαίδευσης επίλεκτης ομάδας ατόμων των κεντρικών γραφείων στην Αθήνα (Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος), με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck).

 

– EUROBANK EQUITIES

 • Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Χώρων Γραφείων

Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση της ομάδας πυροπροστασίας.

 • Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Έκτακτου Περιστατικού

Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση.

 

– COSTAMARE – ΤΕΜΕΣ

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Χώρων Γραφείων

Ετήσια επανεκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων του ομίλου και άσκηση εκκένωσης.

 

– ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Χώρων Γραφείων – Τραπεζικών Καταστημάτων

Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση (χρήση πυροσβεστήρων).

 

– LE MONDE

Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία Εκπαιδευτήριων

Σειρά ενημερωτικών προγραμμάτων που αφορά τους πρωτοετείς σπουδαστές.

 

– ΤΥΡΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 • Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών

Εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας της βιομηχανικής εγκατάστασης στη Βουλγαρία.

 • Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Έκτακτου Περιστατικού

Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση.

 

– ΤΥΡΑΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 • Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών

Εκπαίδευση της ομάδας πυροπροστασίας της βιομηχανικής εγκατάστασης στη Ρουμανία.

 • Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Έκτακτου Περιστατικού

Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση.

Σημείωση: Επιδιώκοντας το βέλτιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για τους εργαζομένους της Τυράς σε Βουλγαρία και Ρουμανία, έγινε χρήση της μητρικής τους γλώσσας κατά την παρουσίαση της θεματολογίας (προβολής διαφανειών) και του πρακτικού σκέλους όπως επίσης μεταφράστηκε και το έντυπο υλικό – βιβλίο σημειώσεων που διανεμήθηκε.

 

– JDE COFFEE (JACOBS DOUWE EGBERTS GREECE)

 • Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Χώρων Γραφείων

Σειρά ενημερωτικών προγραμμάτων που αφορά όλο το προσωπικό της εταιρείας.

Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση της ομάδας πυροπροστασίας.

 • Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Έκτακτου Περιστατικού

Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση.

 • Άσκηση Εκκένωσης

Υλοποίηση άσκησης εκκένωσης στην οποία θα λάβει μέρος όλο το προσωπικό και αξιολόγηση αυτής.

 

– MASTERCARD

Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Χώρων Γραφείων

Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση της ομάδας πυροπροστασίας.