Εκπαίδευση Προσωπικού στην Ελβετία

Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης των παρεχομένων εκπαιδευτικών διαδικασιών και προγραμμάτων, καθώς και στην αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου των εκπαιδευτών, η «Πυρογνώση  με συνεργάτες», χρηματοδότησαν την εκπαίδευση δύο εκπαιδευτών, στην Ελβετία στο εκπαιδευτικό κέντρο IFA (International Fire Academy).

Την εβδομάδα  5 έως 9 Δεκεμβρίου 2016, συμμετείχαν στο Διεθνές εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (intensive training course road & railway), το οποίο περιείχε θέματα τακτικής πυρόσβεσης σε σήραγγες (τούνελ) αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων, καθώς και εκπαίδευση γύρω από την έρευνα και διάσωση εγκλωβισμένων ατόμων υπό αυτές τις συνθήκες.

Εντατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Η παραπάνω εκπαίδευση κρίθηκε αναγκαία για το νέο περιβάλλον που αναπτύσσεται στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους και στα μέσα μεταφοράς σταθερής τροχιάς (σήραγγες, γέφυρες, μετρό κα), λόγω της αύξησης  του κινδύνου και της τρωτότητας της χρήσης αυτών.

Απεγκλωβισμός