Η Fraport Greece πραγματοποίησε στις 19 Οκτωβρίου 2018 εκπαίδευση με τίτλο “Αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους με τη χρήση πυροσβεστήρα” στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού των κεντρικών της γραφείων στην Αθήνα.

Εκπαίδευση απο την pyrognosi στην fraport Greece

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σύνολο της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης και ενημερώθηκε σε θέματα γύρω από την αντιμετώπιση σε πρώτο χρόνο συμβάντων πυρκαγιάς εντός του εργασιακού τους χώρου.

Εκπαίδευση απο την pyrognosi στην fraport Greece

Εκπαιδεύτηκαν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο σε θέματα πρόληψης αλλά και άμεσης καταστολής περιστατικού πυρκαγιάς χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα (πυροσβεστήρες) καθώς και στην ιδιαιτερότητα ανάπτυξης της πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους.

Εκπαίδευση απο την pyrognosi στην fraport Greece

Η πρακτική άσκηση κατάσβεσης πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε εντός του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς κλειστών χώρων που διαθέτει το ινστιτούτο μας “PYROGNOSI FIRE TRUCK” υπό ρεαλιστικές συνθήκες θερμότητας και καπνού.