Ενημέρωση για την νέα Πυροσβεστική Διάταξη

Ενημέρωση για την νέα Πυροσβεστική Διάταξη

Νέα Πυροσβεστική διάταξη – Άρθρο 14: «Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας». Με τη συγκεκριμένη διάταξη καθορίζεται η διαδικασία οργάνωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται ή διακινούνται σε αυτές. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο ήρθε να βελτιώσει…