Πυρασφάλεια και πυροπροστασία & πρώτες βοήθειες στην επιχείριση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Πυρασφάλεια και πυροπροστασία & πρώτες βοήθειες στην επιχείριση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε στο SLIVEN της Βουλγαρίας και στο BRASOV της Ρουμανίας, εκπαίδευση του προσωπικού των εργοστασίων το οποίο αποτελεί τις ομάδες έκτακτης ανάγκης.