Πυρασφάλεια και πυροπροστασία & πρώτες βοήθειες στην επιχείριση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Πυρασφάλεια και πυροπροστασία & πρώτες βοήθειες στην επιχείριση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε στο SLIVEN της Βουλγαρίας και στο BRASOV της Ρουμανίας, εκπαίδευση του προσωπικού των εργοστασίων το οποίο αποτελεί τις ομάδες έκτακτης ανάγκης.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πυρασφάλειας και πυροπροστασία – επίπεδο ΙΙ στη Μέλισσα-Κίκιζας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πυρασφάλειας και πυροπροστασία – επίπεδο ΙΙ στη Μέλισσα-Κίκιζας

Τον Σεπτέμβριο υλοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας που απαρτίζει την ομάδα πυρασφάλειας.