Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν από την Πυρογνώση κατά την περίοδο του 2020.

MΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών
Εκπαίδευση της Ομάδας Πυροπροστασίας στην έδρα της εταιρείας – Α’ Επίπεδο (Βασικές Γνώσεις).

MARINE TRAINING & SAFETY CONSULTANTS (MTSC)
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών – Κλειστών Χώρων
Πρακτική άσκηση στην SYMETAL A.E. με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων – Τραπεζικών Καταστημάτων  
5η σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ομάδες πυροπροστασίας των καταστημάτων της τράπεζας

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Οδικών Δικτύων
Υλοποίηση σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις Ομάδες Έκτακτων Αναγκών (περίπολα) των οδών με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck) και του προσομοιωτή οχήματος (Pyrognosi Fire Car)

SERRES AE   
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων
Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης των Ομάδων Πυροπροστασίας Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις)

ST. CATHERINES BRITISH SCHOOL
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία σε Εκπαιδευτήρια – Κλειστών Χώρων
Υλοποίηση επανεκπαίδευσης της Ομάδας Πυροπροστασίας – Επίπεδο Β’, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck)

ΧΑΛΥΨ ΤΣΙΜΕΝΤΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών  
Ολοκλήρωση σειράς επανεκπαιδεύσεων των ομάδων πυροπροστασίας, στην έδρα στον Ασπρόπυργο και στο λατομείο στη Μάνδρα με χρήση του προσομοιωτή οχήματος (Pyrognosi Fire Car)

ΤATOI SPORTS CLUB
Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία σε Χώρους Συνάθροισης Κοινού
Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος Α’ Επιπέδου (Βασικές Γνώσεις) στην έδρα της επιχείρησης

 ΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Γραφείων
Υλοποίηση επανεκπαίδευσης της Ομάδας Πυροπροστασίας – Επίπεδο Β’, με χρήση του αυτοκινούμενου προσομοιωτή πυρκαγιάς (Pyrognosi Fire Truck) στην έδρα της επιχείρησης

 BAYVIEW
Πρακτική Άσκηση Κλειστών Χώρων  
Υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης κατάσβεσης πυρκαγιών σε κλειστούς χώρους

GENERAL MILLS
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών  
Εκπαίδευση της Ομάδας Πυροπροστασίας στην έδρα της εταιρείας – Α’ Επίπεδο (Βασικές Γνώσεις)

GENERAL MILLS
Πρώτες Βοήθειες  
Εκπαίδευση διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή

ΑΝΟΞΑΛ
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Βιομηχανιών  
Εκπαίδευση της Ομάδας Πυροπροστασίας στην έδρα της εταιρείας – Α’ Επίπεδο (Βασικές Γνώσεις)

ΗΛΕΚΤΩΡ (Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ)
Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Εργοταξίων   
Εκπαίδευση του προσωπικού του εργοταξίου – Α’ Επίπεδο (Βασικές Γνώσεις)